Regler

svemo

 

 

 

MX Master följer Svemos regler.

Special Reglemente Motocross 2016-2017
mxregler

 

 

 

 

 


Mer att läsa:
Stadgar och regelböcker på Svemos hemsida.
Länk till deras kontakter: Svemo kontakter
Hemsida: Svemo

 


TILLÄGGSREGLER – MX MASTER

Nedanstående är generella tävlingsregler för MX Master.
Inför varje tävling publicerar respektive arrangerande klubb sina individuella TR.

MX Master arrangeras enligt Svemos regler, SR och NT gäller där inte TR styr reglerna.
Förare får endast deltaga i en klass under tävlingsdagen, klassbyte är enbart tillåtet ”uppåt” under pågående säsong.

MX Master är öppen för alla förare som är anslutna till SVEMO ansluten klubb och har giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo samt betalat MX Master förarbevis, se mer info längre ner. (Engångslicens går ej att lösa).

Klasser:

 • 50G (Guldhjälmslicens)
 • 65G (Guldhjälmslicens)
 • 85G (Guldhjälmslicens)
 • 65U (Ungdomslicens)
 • 85U (Ungdomslicens)
 • 125/250 U17 (Ungdomslicens/Juniorlicens max 17-år)

Antal deltagare:

Antalet tävlingsdeltagare kan komma att ändras under seriens gång, vid mindre än 7 förare kan klassen komma att ställas in. Övrigt enligt angivet tidsschema som läggs ut på arrangörs hemsida ett par dagar innan tävling.

Priser:

Deltagarpriser till alla guldhjälmsförare efter målgång. Numrerade priser 1-3 i respektive klasser (undantag 50G där enbart deltagarpris ges enligt Svemos regler 2017). Endast 1-2-3 plats får pris i U-klasserna. Prisutdelning sker enligt tidsschema.

Startnummer:

Startnummer tas ut via Svemo TA där även ert transponder-nummer ska läggas in. Startnummer, namn, klass, och transponder registreras på MX Master´s hemsida. Startnumret används genom hela säsongen.

Anmälan:

Anmälan till tävling via Svemo TA öppnas minst 3 veckor innan tävling och stängs 2 dagar före tävlingsdatum.
Anmälan är giltig efter startavgift är betald och registrerad. På tävlingsdag sker registrering och kontroll av giltig licens i Race office, enligt angiven plats i tidsschema.
Förare som anmäler sig till tävling godkänner att resultat presenteras på Mylaps, Racemonitor och via MX Master´s hemsida (50G /65G /85G förs ej total enligt Svemos regler 2017).

Tävlingsavgift:

Guldhjälm   300:- / tävling
Ungdom      350:- / tävling

Startavgift återbetalas helt av arrangerande klubb vid inställd tävling.
Efteranmälning kan göras efter anmälan är stängd i mån av plats, tillkommer 200:- + startavgift.
Betalning sker på plats och efteranmälan tillämpas på alla klasser.
Vid ev. återbud efter anmälan återbetalas fullt belopp OM giltigt själ finns och ev. sjukintyg kan uppvisas.

Startbekräftelse:

Registrering via MX Masters hemsida. Kostnad 200:- / år alla klasser utom 50G där kostnad är 100:- / år, pengarna går oavkortat till klubbfonden. MX Masterförare förs in i tabellsystem på hemsida i de klasser Svemo tillåter detta, där man kan se total m.m. Via startbekräftelse får man tillgång till våra läger på lördagar och tävlingar söndagar (mer info om läger finns via hemsidan).

Transponder:

Alla klasser kör med transponder. (ej 50G)
Saknar man transponder så kan det finnas att hyra eller låna hos en del arrangörer.

Besiktning/Ljudmätning:

Enligt Svemos regler, besiktning av förarens skyddsutrustning och mc är obligatorisk, gäller samtliga klasser.
Besiktning sker samtidigt som anmälan på angiven plats. Vi (MX Master) ser gärna att ni som arrangerar tävling plomberar/märker upp hjälm vid besiktning.

Tävlingens Genomförande:

50G är inte en tävling utan en träningstävling. Start sker från grind, målgång sker efter genomförd tid.
Inga resultat och ingen poängräkning i klassen, ev. resultatlistor sorteras på efternamn, förnamn eller liknande.

65G/85G Kvalheat körs enligt Svemos regler 2017. Cup-serie får ej hållas i 65G/85G men vinnare vid varje deltävling får utges.

65U/85U/125/250 U17 körs som serie och totalvinnare utses efter avklarad säsong.

Vid diskkvalificering fråntas föraren poängen för berört heat eller final. OBS! ingen poängbedömning i 50G.

Poängbedömning

Vi följer Svemos poängsystem gällande USM, dvs. 25p 1án, 22p 2án, 20p 3án, 18p 4án, 16p 5án, 15p 6án, 14p 7án fallande till 20é plats som får 1p. Vid 2 heat räknas bägge heaten ihop i poängen.

MX Master – serien

8 deltävlingar i MX Master 2017. Efter säsongens slut tas ett resultat bort, dvs. 7 av 8 räknas ihop till en total. Om en deltävling ställs in räknas 6 av de 8 tävlingarna.

 • Träning lördag 100:- / förare, anmäls i kiosken
 • Miljömatta ska användas under avlastad mc. (straffavgift)
 • Tvättning får endast ske på spolplatta.
 • Spillvatten från boende o fordon ska samlas upp och tömmas på spolplattan.
 • 65 G de 20 första till A-final resterande B-Final
  85 G de 20 första till A-final resterande B-Final
  85 U de 30 första tiderna till A-final resterande B-Final (undantag om tex. 85G är 27 förare, då delas dessa på hälften för att fylla upp A + B-final, dva. 14st i A, 13st i B)
 • När målgång sker skall nästa heat stå startklara vid grinden så att schemat rullar på och tiden ryms.
 • Endast skriftliga protester mottages och då tillsammans med 500kr (kontanter). Lämnas till tävlingsledare.

Vi reserverar oss för ändringar beroende på antalet förare som sluter upp m.m.

MX-MASTERS hälsar er hjärtligt välkomna och hoppas vi får en trevlig motocrosshelg tillsammans!

Håll utkik efter våra läger med mycket körning och grymma tränare, annonseras via Facebook och på hemsidan: www.mxmaster.se

/MX Master


MX Masters samarbetspartners